Iсторiя проекту PDF Друк e-mail
 ПСП дiє в Українi з 1994 року. Iдея проекту народилася пiсля проведення в 1990-1993 рр. трьох парламентських обмiнiв мiж Верховною Радою України та Конгресом США, в яких брали участь народнi депутати України.

Дiяльнiсть ПСП розподiляється на три етапи, що структурованi вiдповiдно до двох головних полiтичних подiй у країнi протягом кiлькох рокiв: президентських виборiв у жовтнi 2004 року i парламентських виборiв у березнi 2006 року. Таким чином, етап 1 охоплює перiод вiд 1 серпня 2003 року до жовтня 2004 року (перед президентськими виборами), етап 2 - вiд жовтня 2004 року до березня 2006 року (перiод мiж президентськими та парламентськими виборами), етап 3 - вiд березня 2006 року до завершення проекту в 2008 роцi.

Органiзацiйну та аналiтичну пiдтримку ПСП надає Iнститут державного управлiння та охорони довкiлля унiверситету Iндiани, США (SPEA).
 

Слідкуйте за повідомленнями:

  • Facebook: PDPII
  • Twitter: PDPII
  • YouTube: PDPukr
Програма сприяння Парламенту України (ПСП ІІ)