Структура Програми PDF Друк e-mail
 По кожному з напрямкiв діяльності працюють консультанти ПСП - народнi депутати минулих скликань, державнi службовцi. Вони вивчають iнформацiю про законодавчий розвиток iнших демократичних країн, здiйснюють порiвняльний аналiз з Україною, надають рекомендацiї стосовно можливих шляхiв вирiшення законодавчих проблем в контекстi українських реалiй, надають консультативнi послуги українським законодавцям та персоналу Верховної Ради з важливих та актуальних питань, що стосуються посилення законодавчої ролi Парламенту.

Радники зi США та Європи, яких запрошує ПСП, це вiдомi науковцi та фахiвцi у галузi законодавства, права, державного управлiння i державної полiтики. Їхня робота спрямована на зближення та активнiший обмiн досвiдом мiж парламентарями рiзних країн.

Квалiфiкованi перекладачi ПСП здiйснюють переклади українською мовою аналiтичних матерiалiв, якi поширюються серед народних депутатiв України, персоналу Парламенту та українських неурядових органiзацiй, сприяючи таким чином пiдвищенню ефективностi проекту.
 

Слідкуйте за повідомленнями:

  • Facebook: PDPII
  • Twitter: PDPII
  • YouTube: PDPukr
Програма сприяння Парламенту України (ПСП ІІ)