Ефективнiсть Апарату PDF Друк e-mail
Ефективна органiзацiя дiяльностi Апарату Верховної Ради України

Сприяння встановленню бiльш ефективної i демократичної системи дiяльностi внутрiшнiх структур i пiдроздiлiв Парламенту України.

Завдання 1: Сприяння прийняттю вдосконаленого процедурного кодексу.

Дiяльнiсть: Монiторинг законопроектування та сприяння проходженню Закону про Регламент.

Завдання 2: Пiдвищення технiчної спроможностi членiв Парламенту та штатного персоналу.

Дiяльнiсть:
  • Пiдвищення аналiтичної спроможностi через аналiз державної полiтики.
  • Програма парламентського стажування.
  • Законопроектна робота / нормопроектування.
  • Вдосконалення органiзацiйної структури i пiдготовки персоналу Апарату Верховної Ради України.
  • Установчi програми для новообраних депутатiв.
 

Слідкуйте за повідомленнями:

  • Facebook: PDPII
  • Twitter: PDPII
  • YouTube: PDPukr
Програма сприяння Парламенту України (ПСП ІІ)