Науково-практичний посібник «Депутат в українському парламенті». Інститут законодавства України. (Січень, 2013 р.) PDF Друк e-mail
П'ятниця, 15 лютого 2013, 11:33

Photo_Deput_v_ukr_Parl У січні 2013 року Інститутом Законодавства Верховної Ради України видано Науково-практичний посібник для народних депутатів України «Депутат в українському парламенті» (За законодавством станом на 6 грудня 2012 року). Друк видання здійснено за підтримки Програми сприяння парламенту II.

Завантажити PDF-file видання application-pdf-

У посібнику розглядаються статус, структура та функції Верховної Ради України, повноваження та напрями діяльності народного депутата України. Привертається увага до питань подальшої демократизації діяльності єдиного органу законодавчої влади, забезпечення прозорості та відкритості його роботи, розширення можли¬востей для участі громадян у законодавчому процесі.

Посібник розрахований на народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, науковців, усіх, хто цікавиться сучасним українським парламентаризмом.

 

ЗМІСТ

Рибак В. В.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА — УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ .......................................................................................... 5

Розділ І

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ — ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

1.1. Конституційно-правові засади діяльності парламенту ................................................................................... 7

1.2. Структура Верховної Ради України .................................. 17

1.3. Законодавча функція Верховної Ради України ............ 26

1.4. Установча функція парламенту .......................................... 33

1.5. Контрольна функція парламенту ...................................... 47

1.6. Міжпарламентські зв’язки. Співпраця із зарубіжними організаціями ....................... 59

1.7. Забезпечення відкритості діяльності парламенту ....... 66

Розділ ІI

ПОВНОВАЖЕННЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

2.1. Правовий статус народного депутата України .............. 77

2.2. Реалізація народним депутатом права законодавчої ініціативи ......................................................... 86

2.3. Здійснення народним депутатом контрольних функцій .................................................................................... 101

2.4. Робота народного депутата у парламентському комітеті ..................................................................................... 114

2.5. Робота народного депутата з виборцями ..................... 119

2.6. Взаємодія народного депутата України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян України та іноземних держав ............................................................ 125

2.7. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та інше забезпечення діяльності народних депутатів .............................................................. 133

2.8. Організація роботи служби (офісу) депутата ............ 147

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Розпорядження Голови Верховної Ради «Про порядок забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України комп’ютерною технікою, програмними засобами та доступом до інформаційних ресурсів» ............. 165

Додаток 2.

Методичні рекомендації «Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки» .................................................................... 177

Додаток 3.

Інформаційно-пошукова система «Законодавство України» в Інтернеті ...................................... 206

Додаток 4.

Міжнародні парламентські організації .................................... 209

Додаток 5.

Депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків із зарубіжними країнами .............................................................................................. 239

Додаток 6.

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» ...................................................... 241

 

 

 

Слідкуйте за повідомленнями:

  • Facebook: PDPII
  • Twitter: PDPII
  • YouTube: PDPukr
Програма сприяння Парламенту України (ПСП ІІ)